lean

Rozwój przemysłu sprawił, iż potrzebne stały się zmiany w formach kierowania zakładami produkcyjnymi oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean production to jedna z takich planów. Jej celem jest zmaksymalizowanie efektywności czynności produkcyjnych w konkretnym zakładzie. Jak nietrudno można domyślić się, zamysł ten wywodzi się z Kraju Kwitnącej Wiśni, znanej z szeroko pojętego minimalizmu. Prekursorem tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z eliminowaniem wszelkich czynności podejmowanych podczas produkcji, a przy tym całkowicie zbędnych. Priorytetowym celem „szczupłego zarządzania” jest zatem zlikwidowanie marnotrawienia zarówno w wymiarze pracy pracowników jak i eksploatowanych surowców. Wdrożenie form działania lean management stwarza możliwość uzyskania takich efektów, jak wzrost produktywności oraz jakości wyrobów.
lean warsztaty
Także stosunki wzajemne w zakładzie z reguły ulegają poprawie. Ma to związek z skuteczniejszą komunikacją. Co nie bez znaczenia rozwiązania z dziedziny lean management mogą być wykorzystywane w każdym przedsiębiorstwie, obojętne z jakiej branży oraz jakiej wielkości. To, co jest najistotniejsze to zdolność ocenienia, które działania są zbędne dla firmy.

Dodaj komentarz