lean marketing

lean materiały szkoleniowe

lean materiały szkoleniowe

Rozwój przemysłu sprawił, iż konieczne stały się zmiany w sposobach zarządzania firmami oraz zatrudnionymi w nich osobami. Lean production to jedna z takich planów. Jej…

lean

Rozwój przemysłu sprawił, iż potrzebne stały się zmiany w formach kierowania zakładami produkcyjnymi oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean production to jedna z takich planów….