lean materiały szkoleniowe

lean materiały szkoleniowe

Rozwój przemysłu sprawił, iż konieczne stały się zmiany w sposobach zarządzania firmami oraz zatrudnionymi w nich osobami. Lean production to jedna z takich planów. Jej zadaniem jest zwiększenie efektywności produkcji i czynności z nią związanych w konkretnym przedsiębiorstwie. Jak nietrudno można zgadnąć, koncepcja ta ma swój początek w Kraju Kwitnącej Wiśni, słynącej z szeroko pojętego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z minimalizowaniem jakichkolwiek czynności podejmowanych podczas procesu produkcyjnego, a jednocześnie zupełnie niekoniecznych. lean Najistotniejszym celem lean managment jest więc zlikwidowanie marnowania zarówno w wymiarze pracy pracowników jak i wykorzystywanych surowców. Skorzystanie z form działania lean management daje szansę zdobycia takich korzyści, jak zwiększenie produktywności oraz jakości wytworów. Także stosunki wzajemne w zakładzie zwykle ulegają poprawie. Ma to związek z efektywniejszą komunikacją. Co nie bez znaczenia rozwiązania z zakresu lean management mogą być stosowane w każdym zakładzie, wszystko jedno z jakiej branży oraz jakiej rozmiarów. To, co ma znaczenie to zdolność dokonania oceny, które procesy są zbędne dla firmy.